Pochodzenie wysłodków

Wysłodki buraczane są produktem ubocznym powstałym w procesie produkcji cukru z buraków cukrowych. W zależności od zakładu przetwórczego, różnią się zawartością suchej masy. Zazwyczaj jest to przedział pomiędzy 10 a 13 %, natomiast wysłodki oferowane przez naszą firmę, mają znacznie wyższą zawartość suchej masy, sięgającą nawet 29 % (nie mniejszą jednak niż 25 %). Wynika to z technologii stosowanej w procesie belowania. Zapewniamy towar jednorodny, o powtarzalnym składzie chemicznym. Ma to ogromny wpływ przy karmieniu bydła mlecznego, które źle toleruje odstępstwa od podawanej paszy, każda zmiana ma negatywny skutek w postaci spadku mleczności krów. Dzięki tej powtarzalności, wydajność mleczna bydła jest większa, co potwierdzają hodowcy.

Image

Poza tym jest wiele dodatkowych czynników przemawiających za podawaniem wysłodków buraczanych naturalnie zakiszonych:

  • Zerowe straty pokarmu
  • Wyeliminowanie niebezpieczeństwa związanego z wtórną fermentacją (występującego przy składowaniu wysłodków w tradycyjnej „pryzmie”)
  • Możliwość przechowywania nieotwartego balota do 2 lat od daty produkcji. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnej folii odpornej na promienie UV i warunki atmosferyczne: śnieg, deszcz, mróz.
  • Wysokie walory smakowe
  • Obniżenie kosztów dawki żywieniowej
  • Pozytywny wpływ na zwiększenie strawności innych pasz
  • Łatwy sposób mieszania z innymi paszami np. w wozach paszowych tzw. TMR - spełniają rolę lepiszcza - zapobiegając tym samym sortowaniu.
Image